31/5/08

Presentació


El proper dilluns dia 2 de juny, a les 19:30h. a la Casa del Llibre (Passeig de Gràcia 52 de Barcelona) la presentació del llibre Barcelona. 500 rincones desconocidos de Roger Jiménez i Albert Winterhalder. En aquesta guia inusual de Barcelona no hi he fet cap dibuixet, a banda d'un petit detall a la contraportada que identifica la col.lecció, ja que la mateixa editorial Dieresis va publicar Restaurantes Originales de Barcelona de Concha Alcántara, aquest sí, amb il.lustracions meves.

El próximo lunes día 2 de junio, a las 19:30, en la Casa del Libro (Passeig de Gràcia 52 de Barcelona) la presentación del libro Barcelona. 500 rincones desconocidos de Roger Jiménez y Albert Winterhalder. En esta guia inusual de Barcelona de la editorial Dieresis no aparece ningún dibujito mío... bueno, sí, un detalle en la contracubierta que identifica la colección en la que se publicó Restaurantes Originales de Barcelona de Concha Alcántara, este sí, con algún garabato mío.

30/5/08

Reflexiones profundas/Reflexions profundes


La economía española es como un tanga... ¡pende de un hilo!

29/5/08

28/5/08

Caricatura de guerra

La revista "Tiempo de historia" va dedicar un monogràfic l'any 1980 -en el seu número 73- a la caricatura política feta durant la guerra civil. Un treball de Fernando Diaz-Plaja on es recollien vinyetes publicades en diversos mitjans dels dos bàndols enfrontats. Es tracta bàsicament d'un recopilatori de vinyetes de Castanys (que signava As), Tono, Mihura, Serra Massana, Casals, López Ruiz o Gerardo a les publicacions de la zona Nacional (La Ametralladora, ABC de Sevilla, Domingo, Diario de Burgos, Diario Vasco, Vértice o El Norte de Castilla) i de Bagaria, Tísner, Nyerra, Kalders, Martí Bas, Subi, Goñi, Del Arco, Robledano, Martínez de León, Guasp, Sawa, Bardasano o Gallo als mitjans fidels a la República (La Vanguardia, ABC de Madrid, Frente Rojo, CNT, Ahora, L'Esquella de la Torratxa...)
S'hi confronta de manera gràfica la visió de cadascuna de les ideologies en guerra, i la virulència dels atacs artístics. Les caricatures apareixen agrupades en diversos tòpics: "Los moros", "La Iglesia", "La retaguardia propia", "El problema catalán y vascongado", "El bombardeo", "El extranjero", "la alusión personal", "El frente de batalla", "la retaguardia ajena", i un "cajón de sastre" per acabar, abans d'una lleugera bibliografia, que no passa d'enumerar les publicacions de cadascun dels bándols. A l'espera d'un treball de més profunditat sobre el tema, tal i com els llibres que s'han fet sobre el moviment cartellista, això és el millor i més assequible testimoni que hi sobre la visió satírica del moment bél.lic, ja que llibre de Garcia Maroto compilat durant la guerra és absolutament introbable ni a les biblioteques espanyoles.
A sant de què tot això? Perque aquest interessant treball, que encara es pot trobar mitjanament be de preu en alguna parada dels encants o del Mercat de Sant Antoni, es pot consultar completament digitalitzat aquí. Val la pena!


La revista "Tiempo de historia" un monográfico en 1980 -en su número 73- a la caricatura política hecha durante la guerra civil. Un trabajo de Fernando Diaz-Plaja donde se recopilan viñetas publicadas en varios medios de los dos bandos. Se trata de un librito con caricaturas de Castanys (que firmaba As), Tono, Mihura, Serra Massana, Casals, López Ruiz o Gerardo en las publicaciones de la zona Nacional (La Ametralladora, ABC de Sevilla, Domingo, Diario de Burgos, Diario Vasco, Vértice o El Norte de Castilla) y de Bagaria, Tísner, Nyerra, Kalders, Martí Bas, Subi, Goñi, Del Arco, Robledano, Martínez de León, Guasp, Sawa, Bardasano o Gallo en los medios fieles a la República (La Vanguardia, ABC de Madrid, Frente Rojo, CNT, Ahora, L'Esquella de la Torratxa...) Las caricaturas aparecen agrupadas en varios tópicos: "Los moros", "La Iglesia", "La retaguardia propia", "El problema catalán y vascongado", "El bombardeo", "El extranjero", "la alusión personal", "El frente de batalla", "la retaguardia ajena", y un "cajón de sastre" antes de terminar con una ligerísima bibliografia, que no pasa de ser una somera enumeración de medios de cada bando. A la espera de un trabajo de más calado sobr eel tema -tal y como se ha hecho con el cartelismo- este es el mejor y más asequible testimonio sobre la sátira de la confrontación bélica, ya que el volúmen de García Maroto compilado durante la guerra no se puede consultar en ninguna biblioteca española.
¿Y a cuento de qué viene eso? Porque este interesante trebajo se pude consultar completamente digitalitzado aquí. ¡Vale la pena!

27/5/08

2 x 2Una animació al carrer de Blu...
Una animación en la calle de Blu...... y un reguitzell de ninots de Malagón.
...y un puñado de viñetas de Malagón.

26/5/08


La vinyeta de La Vanguardia.

23/5/08

Turcios


Turcios, uno de los más originales y laureados caricaturistas actuales, realiza una exposición de su obra reciente en La Fábrica del Humor (Calle nueva, 4 de Alcalá de Henares. Madrid), del 29 de Mayo al 29 de Junio. La muestra podrá visiatarse de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00, y recoge las caricaturas premiadas en distintos certámanes internacionales como el World Press Cartoon, la Bienal de Humor de Teheran, la bienal de Santa Cruz de Tenerife, o el Salón internacional de humor de Caratinga.

Turcios, és un dels caricaturistes actuals més originals i guardonats. Una exposició de la seva obra es pot veure del 29 de Maig al 29 de Juny a La Fábrica del Humor (Calle nueva, 4 de Alcalá de Henares. Madrid). La mostra es pot veure de dimarts a diumenge de 12:00 a 14:00 i de 17:30 a 21:00, i recull les caricatures guardonades en diverses mostres internacionals com el World Press Cartoon, la biennal d'Humor de Teheran, la biennal de Santa Cruz de Tenerife, o el Saló internacional d'humor de Caratinga.

22/5/08

El Be Negre


Ja coneixeu la meva afició a la bibliografia humorística. Per no deixar passar l'oportunitat, sempre tinc un ull posat a l'eBay, on alguna vegada s'hi troben sorpreses. Ara mateix acaba de sortir-hi a subhasta la col.lecció completa d'El Be Negre en facsímil que va editar Edhasa el 1977, amb un completissim estudi de Lluís Solà i Dachs sobre la publicació i els homes que la feien (que complementa el llibret que ja havía publicat a Bruguera deu anys abans). El preu de sortida és de 99 euros, una mica millor, per poc, que el de la mateixa obra en les llibreries virtuals. La pega d'aquest article és el cost de l'enviament, que em sembla que s'enfila... però és clar, es tracta de dos volums de 42x30 cmts i set quilos de pes. Per si us interessa, a la llibreria de Manuel del Pino, hi tenen la col.lecció sencera original, res de facsímils! a 2.200 euros. Ah, i si voleu consultar la col.lecció d'El Be Negre sense que us costi un duro, sempre hi ha la còpia digitalitzada de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica... però no és el mateix...

Supongo que ya conoceis mi afición a la bibliografía humorística. Para no dejar pasar algunas oportunidades, tengo siempre un ojete puesto en eBay, donde alguna vez aparecen sorpresas. Ahora acabo de ver que sale a subasta la colección completa de El Be Negre en facsímil editada por Edhasa en 1977, prologada con un completisimo trabajo de Lluís Solà i Dachs sobre la publicación (que complementa el libro que ya había publicado en Bruguera diez años antes). El precio de salida es de 99 euros, un poco más barato, por poco, que el de la misma obra en las librerias virtuales. Lo que después parece que sube es el precio del envío... pero hay que tener en cuenta que se trata de dos volúmenes de 42x30 cm y siete quilos de peso. Por si a alguien le interesa, el la librería de Manuel del Pino tienen la colección completa original, nada de facsímil, a 2.200 euros. Ah, y si quereis consultar la colección completa de El Be Negre sin que os cueste un duro, siempre queda la còpia digitalitzada de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica... pero no es lo mismo...

Per cert, un digne successor d'El Be Negre és el digital El Web Negre...

21/5/08

Faro

Dibuix de Pedro Espinosa

El tarragoní Andreu Faro ens meravella amb una deliciosa crónica fotogràfico-literària de la trobada de Madrid.

El tarraconense Andreu Faro nos maravilla con una deliciosa crónica fotogràfico-literària del encuentro de Madrid.

20/5/08

caca, culo, pis...

Una de les característiques essencials del dibuix satíric ha d'ésser, sense cap mena de dubtes, la provocació. El format gràfic de la vinyeta ho afavoreix; segons Gombrich, "el dibuixant, per menyspreable que sigui la seva qualitat artística, te més possibilitats d'impressionar en una campanya d'odi que l'orador de masses i el periodista" (Meditaciones sobre un caballo de juguete, Seix Barral, Barcelona, 1968, p.177). Trencar les normes d'allò establert, trencar els esquemes del lector, cercar la transgressió, al meu entendre, ha d'ésser una de les eines bàsiques del dibuixant satíric. Burxar en la moral, desafiar el poder, trencar les idees preestablertes o saltar-se els límits de les convencions son els nostres principals recursos. Si l'objectiu és provocar una reflexió, res millor que un bon impacte visual per iniciar el procés intel.lectual que durà a ebullició la matèria gris del lector. Per mi, una vinyeta que deixi el lector indiferent, és un fracàs comunicatiu, per tant, és vàlid qualsevol recurs que encengui aquella guspira en el cervell del receptor. Les darreres setmanes he pogut comprovar l'eficàcia de la incorporació del mal gust al discurs satíric. No he descobert res, ja ho sabem: el famós "caca, cul, pet, pipí" encanta la canalla i esvera els grans. En aquests dies de crisi a Can Barça, el ninotaire esportiu pot augmentar el discurs crític a cada vinyeta. Com a exemple, dos acudits publicats la setmana passada i l'anterior, pels que he rebut efusives felicitacions i alhora algun toc a la cresta, ja que sembla que "són de mal gust". La meva conclusió és que el mal gust és un ingredient que mai no falla a l'hora de condimentar un plat de sàtira provocativa; a algú li cou, però la majoria trobarà deliciós el gustet picant.Una de las características esenciales del dibujo satírico debe ser, sin duda, la provocación. El formato gráfico de la viñeta favorece notablemente esta faceta; según Gombrich, "El dibujante por desdeñable que sea su calidad artística, tienen más probabilidades de impresionar en una campaña de odio que el orador de masas y el periodista"(Meditaciones sobre un caballo de juguete, Seix Barral, Barcelona, 1968, p.177). Romper las normas de lo establecido, romper los esquemas del lector, buscar la transgresión debe ser, a mi entender, una de las herramientas básicas del dibujante satírico. Hurgar en la moral, desafiar el poder, romper ideas y gustos preestablecidos o saltarse los límites de las convenciones son nuestros recursos. Si el objetivo es provocar una reflexión, nada mejor que un buen impacto visual para iniciar el proceso intelectual que lleva a ebullición la materia gris del lector. Para mi, una viñeta que deje a su lector indiferente es un fracaso comunicativo, por lo que cualquier recurso que encienda la chispa en el cerebro del receptor es válido. Todo esto viene a cuento porque durante las pasadas semanas he podido comprobar la eficacia de la incorporación del mal gusto en el discurso satírico. Nada nuevo bajo el sol: el famoso "caca, pedo, culo, pis" encanta a los chavales y escandaliza a los mayores. En estos días de crisis del Barça, el humorista deportivo puede cargar las tintas con mayor soltura. Como ejemplo, dos viñetas publicadas la semana pasada y la anterior, por las que he recibido calurosisimas felicitaciones de propios y extraños, aunque también la calificación de que "son de mal gusto". Mi conclusión es que el mal gusto es un ingrediente que nunca falla a la hora de condimentar una sátira provocativa; a algunos les escuece pero a la mayoría les encanta su sabor picante.

19/5/08

La vinyeta de La Vanguardia.

16/5/08

Patum!Ja ressona el Tabal, i els que som berguedans ho podem sentir ben clarament. Això vol dir que La Patum, el Corpus berguedà, declarat per la UNESCO Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, ja és aquí. Aquest dissabte hi ha el concert del Memorial Ricard Cuadra, diumenge els Quatre fuets. El merchandatge patumaire va de samarretes, llibres i mocadors a adhesius, pastissos i dolços. I ara, uns dibuixos meus, del llibre La Patumàquia s'han convertit en joies. Hi ha unes versions del tabaler i una maça en plata i or per penjar al coll i dur a la solapa. També els nanos nous i mica a mica, més comparses s'aniràn convertint en peces d'orfebreria. Son peces que es van fent segons demanda i per ara no es troben a les botigues. Si algú vol lluïr una d'aquestes joies (a molt bon preu!) pot trucar l'Anna, al sis set nou quatre tres cinc ú quatre dos.

Ya resuena el Tabal, y los bergadanes como yo, lo oímos desde cualquier rincón. Eso significa que La Patum, el Corpus bergadán, declarado por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, ya está aquí. El merchandaishing de la patum va de camisetas, libros y pañuelos a pegatinas, pasteles y dulces... I ahora unos dibujos mios convertidos en joyas. Se reproducn en plata figuras de dibujos de mi libro La Patumàquia para colgar y para llevar en la solapa. Pronto vendrán más figuras, pues se van haciendo según demando y no se comercializan, por ahora, en tiendas. Si os interesan, podeis llamar a Ana: seis siete nueve cuatro tres cinco uno cuatro dos.

15/5/08

Ave, ave...

Una afotico del viaje del martes, enviada por los fotografos de Lleida. La fila de arriba: Espinosa, Ury (casi escondido), Azagra, Simón, Pepe Farruqo, Ermengol, Adela, Ferreres, Franchu, Marçal, Xavier Serrat, Romeu, Ana, Arranz, Rosa, Mozo (tapado por) Cadena, Usero, Alfredo, Guillermo, Bernet, Raúl y Javi Rillo; abajo: Nacho, Jesús, Toño Benavides, Kim, Faro, Beth, yo mismo, Gallego, Tena, Ballesta y Jota Jota. Aunque para reportaje fotográfico, el del blog de Azagra (parte 1 y parte 2).

Una imatge del viatge del dimarts, presa pels fotògrafs de Lleida. La fila de dalt: Espinosa, Ury (amagadot), Azagra, Simón, Pepe Farruqo, Ermengol, Adela, Ferreres, Franchu, Marçal, Xavier Serrat, Romeu, Ana, Arranz, Rosa, Mozo (tapat per) Cadena, Usero, Alfredo, Guillermo, Bernet, Raúl i Javi Rillo; a baix: Nacho, Jesús, Toño Benavides, Kim, Faro, Beth, jo mateix, Gallego, Tena, Ballesta i Jota Jota. Si voleu veure un bon reportatge fotogràfic, el del blog d'Azagra (part 1 i part 2).


14/5/08

Ave

Ahir ens en varem anar d'excursió a Madri(t). Ho expliquen aquí i allà, molt millor que no pas jo; que la premsa va registrar fidelment tot el que feiem.
Ayer fuimos de excursión a Madrid. Mucho mejor que yo, lo cuentan
acà o aquí, que por algo estuvo la prens para levantar acta notarial de todos nuestros actos.


Bernet, Ferreres, Romeu, Kim, Usero, Pedro Espinosa, Faro, Marçal, Ermengol, Azagra, Farruqo, Javi Rillo, Ury, Simón Vázquez, Franchu, Josep Maria Cadena, J.J. Aós, Guillermo, David Pintor... i la resta de gent de la periferia ens vam trobar amb el comité de benvinguda (amb mapa i tot, com podeu veure) format per Alfredo, Arranz, Adela Cabañas, Dodot, Mozo, Tena, Ballesta, Madrigal, Gallego, J.L. Cabañas, Jesús Egido... Tot plegat gràcies a en Fer, que després d'organitzar-ho tot plegat -com també això- al final no ens va poder acompanyar.

Bernet, Ferreres, Romeu, Kim, Usero, Pedro Espinosa, Faro, Marçal, Ermengol, Azagra, Farruqo, Javi Rillo, Ury, Simón Vázquez, Franchu, Josep Maria Cadena, J.J. Aós, Guillermo, David Pintor... y el resto de personal de províncias nos encontramos con el comité de bienvenida -¡con mapa y todo!- formado por Alfredo, Arranz, Adela Cabañas, Dodot, Mozo, Tena, Ballesta, Madrigal, Gallego, J.L. Cabañas, Jesús Egido... Todo por iniciativa del liante de Fer, que después de organizar todo el encuentro -como este otro- al final no pudo venir.

13/5/08

12/5/08

La vinyeta de La Vanguardia.

9/5/08

No más chapas cutres

Em faig ressó de la convocatòria que ahir mateix deixava en McFly en un comentari d'aquest bloc: la creació de "xapes" (com deu ser el mot exacte, normatiu i adient en català?) d'autor. A la web No mas chapas cutres hi ha les bases de participació.

Reproduzco la convocatoria que ayer mismo dejaba McFly en un comentario de este blog para fomentar la cración de chapas de autor. En la web No mas chapas cutres están las bases y términos de participación:

'no+chapascu3' es un proyecto de reunión de chapas de autor. La intención no es otra que reunir los diseños propios más originales y montar después una exposición con todas las chapas. Lo que pretendemos con este proyecto és que cada autor nos haga llegar su colección de 5 chapas hasta llegar a las 1000 chapas que formarán la exposición 'no+chapascu3'.

Si eres creativo no dudes en enviarnos tu colección de 5 chapas y el título de dicha colección, acompañada de una pequeña "biografia" y tu "logotipo/foto". Tus diseños tienen que ser enviados a nomaschapascutres@gmail.com.

8/5/08

Humor Social

El passat 24 d'abril es va inaugurar l'exposició de dibuixos d'humor Un libro te hará libre, la vuitena edició de la mostra d'humor social de la Universitat d'Alacant, però és demà que els humoristes es troben per celebrar-ho, amb l'entrega dels premis Notario del Humor que aquest any han recaigut en la revista El Jueves, i el pare de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez. Hi haurà també una taula rodona, i un bon àpat.
El passado 24 de abril se inauguró la exposición
Un libro te hará libre, la octava edición de la muestra de humor social de la Universidad de Alicante, pero es mañana que los humoristas se encuentran para festejarlo, con la entrega d elos premios Notario del Humor que en esta edición han recaído en la revista El Jueves, y el padre de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez. Habrá una mesa redonda, y una buena comilona.

7/5/08

Barça

Ha aparegut el número 32 de la revista Barça, editada pel F.C. Barcelona. Aquest exemplar conté un interessant monogràfic que desgrana la relació entre l'entitat i l'humor gràfic. El lligam no és pas petit ja que pràcticament des de la fundació del club, aquest fou objectiu de l'ironia dels humoristes. No se si hi ha cap altre club de futbol al món amb una tradició satírica tan important lligada a la seva història. Vicenç Villatoro, Albert Sánchez Pinyol, Ada Castells, Josep Maria Fonalleras, Toni Sala i Najat El Hachmi analitzen aspectes variats del vincle entre l'humor i el club; i els ninots de Castanys, Cesc, Tísner, Coll, Opisso, Gin, Vinyes, Oscar Nebreda, García Lorente, Martinmorales, Fer, Puyal, Caye i un servidor n'il.lustren les pàgines. Aqui es pot baixar el pdf de la revista, però veig que encara no s'ha actualitzat.


Acaba de aparecer el número 32 de la revista Barça, editada por el F. C. Barcelona. Este número contiene un interesante monográfico que analiza la relación entre la entidad y el humor gráfico, una relación intensa desde la fundación del club. No se si hay otro club en el mundo con una tradición satírica tan importante vinculada a su história. Los escritores Vicenç Villatoro, Albert Sánchez Pinyol, Ada Castells, Josep Maria Fonalleras, Toni Sala y Najat El Hachmi describen variso aspectos de la relación entre el club y el humor, y las viñetas de Castanys, Cesc, Tísner, Coll, Opisso, Gin, Vinyes, Oscar Nebreda, García Lorente, Martinmorales, Fer, Puyal, Caye y un servidor de ustedes, ilustran sus páginas. Acà se puede bajar el pdf de la revista, pero veo que aún no se ha actualizado éste número.

6/5/08

Notícias de México

Uno de los dibujante más interesantes del panorama mundial actual és Angel Boligán, cubano afincado en México que tuve el plaer de conocer cuando estuve allá. Persona afable y encantadora, es un dibujante satírico brillante de estética finísima. Gracias al blog de David Vela, me entero que Ángel estrenó web: www.boligan.com. Recomendable al cien por cien.

Un dels dibuixants més interessants del panorama mundial actual és Angel Boligán, cubà afincat a méxic que vaig tenir el plaer de conèixer. Afable i encantador, és un dibuixant satíric brillant d'estètica acuradíssima. Gràcies al bloc de David Vela m'assabento que l'Àngel estrena web: www.boligan.com. Recomanable al cent per cent.


El periodista y amigo Agustín Sánchez González acaba de publicar un nuevo libro sobre el grabador mexicano por excelencia, José Guadalupe Posada. Agustín lleva tiempo trabajando en este texto que presenta una novedosa visión sobre el personaje, y datos inéditos sobre esta figura clave del arte mexicano.

L'amic i periodista Agustín Sánchez González acaba de publicar un nou llibre sobre el gravador mexicà per excel.lencia, José Guadalupe Posada. Fa temps que l'Agustín treballa en aquest volum que presentaun seguit de dades inèdites i una visió novedosa d'aquest personatge clau de l'art mexicà.

2/5/08

Pedro Pico y Pico Vena

Esta semana, en la colección "Gold Luxury" de El Jueves, les toca el turno a Pedro Pico y Pico Vena de Azagra. En su blog nos propone un interesante ejercicio de agudeza visual: la página original y la que se ha publicado. Pues eso, que aún hay quién cree que estamos en el siglo XXI....


Aquesta setmana, a la col.lecció "Gold Luxury" de la revista d'humor El Jueves, es publiquen les historietes de Pedro Pico y Pico Vena d'Azagra. Al seu blog ens proposa un interessant exercici d'agudesa visual: la pàgina original i la que s'ha publicat. I encara n'hi ha que diuen que som al segle XXI...

1/5/08

1a setmana del còmic a Tarragona


Avui falten set dies clavats per encetar la 1a setmana del còmic de Tarragona. Una iniciativa dels dinàmics companys tarragonins que s'apleguen al voltant de la revista Delirópolis: l'Hugo Prades, en Miquel Villalba, Ramon Sarle o Napi, entre d'altres. A Comicat hi ha el programa d'allò més ben explicat. Aquest és un ninot que he enviat per una de les exposicions.
Si no teniu problemes per dormir, us deixo un video que em va enviar en Miquel, Elchicotriste...

Hoy faltan siete días justos para la 1a semana del cómic en Tarragona. Una iniciativa de los dinámicos compañeros de la revista Delirópolis: Hugo Prades, Miguel Villalba, Ramon Sarlé o Napi, entre otros. En Comicat se puede consultar todo el programa de actos y actividades. Y este és un garabata que mandé para una de las exposiciones.
Si no teneis miedo de tener pesadillas, os dejo un vídeo de Miguel, Elchicotriste...