12/5/12

Ninots
Les vinyetes de La Vanguardia, que es poden veure aquí.