Fernando Vicente


Després de visitar Sevilla i Osca, l'exposició Literatura Ilustrada de Fernando Vicente aterra al Circulo de Bellas Artes de Madrid, dins la programació de la tradicional 'Lectura Continuada' d'el Quixot. A la Sala Antonio Palacios, del 15 al 24 d'aquest mes. Si no podeu anar-hi, mireu d'aconseguir el catàleg, editat per Sinsentido i la Diputació de Sevilla.
Fernando Vicente, que podeu trobar il·lustrant les pàgines de 'Babelia' al diari El Pais, és un il·lustrador de sòl·lida formació, que cuida els detalls i l'arquitectura del dibuix, domina la tècnica i endolça les imatges amb un potent i particular ús dels volums i el color. Jo destacaria les seves caricatures, en les que l'exageració és mínima, amable i fresca.
Val la pena fer un cop d'ull als textos que li dediquen a Otro lunes.


Después de visitar Sevilla y Huesca, la exposición
Literatura Ilustrada de Fernando Vicente aterriza en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, dentro de la programación de la tradicional 'Lectura Continuada' del Quijote. En la sala Antonio Palacios, del 15 al 24 de este mes. Si no podeis ir, intentad, por lo menos, conseguir el catálogo editado por Sinsentido y la Diputación de Sevilla.
Fernando Vicente, que podéis encontrar ilustrando las páginas de 'Babelia' del diario El Pais, es un ilustrador de solida formación, que cuida los detalles y la arquitectura del dibujo, domina la técnica y endulza las imágenes con un potente y particular uso de los volúmenes y el color. Yo destacaría sus caricaturas, en las que la exageración es mínima, amable y fresca.
Vale la pena echar un vistazo a los textos que le dedican en Otro lunes.

Comentaris

Publicacions populars