Humor gràfic esportiu

La Fundació Catalana per a l’Esport ha convocat la segona edició dels Premis d’Humor Gràfic Esportiu, en què poden participar tots els treballs presentats a la Fundació abans del 31 de desembre de 2008.

Els Premis d’Humor Gràfic Esportiu tenen caràcter bianual i s'estructuren en dues opcions pel què fa al format dels acudits: les vinyetes originals en format de paper i les vinyetes en format digital, i dins d'aquestes dues opcions, dues categories: una pel dibuix inèdit i una pel dibuix publicat (o en el cas de la vinyeta digital, "penjada a la xarxa en qualsevol mitjà digital"). Els acudits o tires inédits han d'esser en català obligatoriament (o se muts!)i només s'admetrà un màxim de tres obres inédites per dibuixant. Pel què fa als publicats, poden estar escrits en català, castellà, occità o aranés i han d'haver estat publicats entre l'agost del 2007 i el desembre del 2008. Tots els autors han d'ésser majors de 18 anys.
S’estableix un premi de 1.500 euros per a cada opció (impresa i digital), i per a cada categoria (inèdit i publicat), atorgat per majoria de vots del jurat, el qual podrà proposar un accèssit de 1.000 euros cadascun per a cada opció i categoria. La decisió del jurat es farà pública abans del 31 de març de 2009. Podeu consultar les bases en aquesta pàgina de la Fundació Catalana per a l'esport.

Vinyeta de Cristina Losantos, guanyadora del primer premi de la categoria d'inèdits de la passada edició.

La Fundació Catalana per a l’Esport ha convocado la segunda edición de los Premios de Humor Gráfico Deportivo, en la que pueden participar todos los dibujos enviados a la Fundació antes del 31 de diciembre de 2008.

Los Premios de Humor Gráfico Deportivo tienen carácter bianual y se estructuran en dos opciones por lo que refiere al formato de los chistes o tiras: las viñetas originales, es decir, en papel, y las de formato digital; y dentro de estas dos opciones, dos categorás: una para dibujos inéditos y otra para viñetas publicadas (o, en el caso de las digitales, "colgadas en la red en cualquier medio digital de Catalunya"). Los chistes inéditos deben ser en catalán (o mudos) y únicamente se pueden presentar tres por autor; los publicados pueden ser en catalán, castellano, aranés y lengua de oc y se deben haber publicado entre el agosto de 2007 y el diciembre de 2008. Todos los autores deben ser mayores de 18 años.
Se establecen cuatro premiosde 1.500 euros, es decir, un premio para cada opción (impresa y digital) y para cada categoría (inédito y publicado) ’estableix un premi per a cada opció (impresa i digital), i per a cada categoria (inèdit i publicat) otorgado por mayoría de votos del jurado, que además podrá proponer un accéssit de 1.000 euros por cada opción y categoría. Se pueden consultar las bases en esta página de la Fundació Catalana per a l'esport.

Comentaris

Entrades populars